اوغات شرعی
    در حال حاضر این بلوک با مشکل مواجه شده است .

پیش بینی آب و هوا
    در حال حاضر این بلوک با مشکل مواجه شده است .


...::: شورای شهرستان شاهین شهر و میمه :::... آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 930704 بار نمايش يافته است . آذر 85

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 20.53 % (191159)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 6.726 % (62608)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 70.48 % (656018)
 Opera: OperaOperaOpera 0.257 % (2396)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.009 % (91)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.348 % (12547)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.632 % (5884)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 31.27 % (291103)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.034 % (18936)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.203 % (11202)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (1)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.002 % (19)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 65.48 % (609443)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 267
 نظرات و پيشنهادات : 0