اوغات شرعی
    در حال حاضر این بلوک با مشکل مواجه شده است .

پیش بینی آب و هوا
    در حال حاضر این بلوک با مشکل مواجه شده است .


...::: شورای شهرستان شاهین شهر و میمه :::... آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 908911 بار نمايش يافته است . آذر 85

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 21.01 % (191035)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 6.812 % (61923)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 69.91 % (635466)
 Opera: OperaOperaOpera 0.261 % (2377)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.010 % (91)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.375 % (12498)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.607 % (5520)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 31.88 % (289831)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.939 % (17627)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.187 % (10796)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (1)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.002 % (19)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 64.98 % (590637)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 261
 نظرات و پيشنهادات : 0