اوغات شرعی
    در حال حاضر این بلوک با مشکل مواجه شده است .

پیش بینی آب و هوا
    در حال حاضر این بلوک با مشکل مواجه شده است .


...::: شورای شهرستان شاهین شهر و میمه :::... آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 954805 بار نمايش يافته است . آذر 85

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 20.02 % (191226)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 6.580 % (62829)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 71.04 % (678383)
 Opera: OperaOperaOpera 0.251 % (2404)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.009 % (91)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.433 % (13683)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.648 % (6188)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 30.56 % (291810)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.165 % (20678)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.259 % (12026)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (1)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.001 % (19)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 66.01 % (630271)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 270
 نظرات و پيشنهادات : 0